Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens.

Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement.

Dat reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u fotokopie krijgen.

U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

U kunt tegen kostprijs een afschrift van uw gegevens ontvangen.

De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.