Eerste bezoek

Een eerste consult is bij ons altijd een uur omdat we dan rustig en zorgvuldig samen in kaart kunnen brengen wat het probleem is en hoe we dat kunnen oplossen. Samen stellen we behandeldoelstellingen op en een bijbehorend behandelplan. Tijdens het eerste consult kunt u bij ons daarom altijd al een stukje behandeling van uw klacht verwachten, want daar komt u immers voor.
Wanneer u niet door een arts verwezen bent en u zelf rechtstreeks met ons een afspraak maakt, dan vindt er tijdens het eerste bezoek een zogenaamde screening plaats. Dit om vast te stellen of u inderdaad bij de fysiotherapeut op de juiste plek bent. Bij een verwijzing wordt deze screening niet gedaan.

Behandeling

Afhankelijk van de klachten kan de behandeling bestaan uit manuele verrichtingen (bijvoorbeeld massage en mobilisaties), oefentherapie en advies over bijvoorbeeld uw houding en werkplekinrichting.
Bovendien leert u door gerichte begeleiding verantwoord te bewegen, om herhaling of verergering van uw klachten in de toekomst te voorkomen.

Einde behandeling

Aan het einde van het behandelproces zullen we samen evalueren of de behandeldoelen zijn behaald.Indien dit niet het geval is, dan zullen we overleggen of er nog een aantal extra behandelingen nodig is.
Ook is overleg met de huisarts mogelijk en kan een doorverwijzing naar een specialist nodig zijn.