Aanmelden:

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief.Tevens vragen wij u om bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs mee te brengen, zoals paspoort/ID-kaart/rijbewijs.Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Afmelden:

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Indien dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen.In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorzienbare omstandigheden van deze regel worden afgeweken.